dimarts, 22 d’octubre de 2013

FESTA D'EDUQUEM AMB L'ESPORT 2013



    Per alumnes de P5 fins a 6è

    *Dissabte, 26 d’octubre *
    *Pavelló Municipal d’Esports*

    De 10 a 13h
    Matí d'activitats esportives: tenis, pàdel, futbol, escacs, hípica,
    ciclisme, tir amb arc, gimnàstica, mini volei, kàrate, tenis de
    taula, psicomotricitat...

    Fillets de 5 a 12 anys
    Acompanyats d'un adult

    Gratuït

    Ho organitza: Ajuntament de Ciutadella de Menorca
    Hi col·laboren: entitats esportives de Ciutadella

Taller de forn i dolços


diumenge, 6 d’octubre de 2013

INVITACIÓ A






[Roser Argemí]
una activitat amb la il·lustradora del conte Un Mar d'Històries
una proposta per divendres 11 d'octubre a les 18..00h
un encontre amb l'autor del conte
un debat sobre l'estat actual de la literatura infantil contemporània
tot açò i més... a la biblioteca infantil de Ciutadella !

diumenge, 22 de setembre de 2013

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL TIL



 L’APIMA de PINTOR TORRENT us fa arribar la següent informació, per si és del vostre interès,

QUÈ ESTÀ PASSANT AL SISTEMA EDUCATIU?

El curs escolar 2013-14 ha començat amb un conflicte obert entre la comunitat educativa i la conselleria d’educació. Mai el començament de curs havia estat tan envoltat de polèmica. La situació s’ha anat agreujat durant l’estiu, amb una sèrie de maniobres administratives, disciplinàries i legals que han indignat la comunitat educativa.
Les notícies s’han anat acumulant una darrera l’altra sense donar temps, en molts casos, de comprendre la successió dels fets que ens ha dut fins a la situació actual. La FAPMA organitza unes xerrades informatives als centres que hi estiguin interessats per explicar, entre d’altres coses:

 •      Què és el TIL?
 •      Com es preveu aplicar-lo?
 •      Per què han destituït els tres directors?
 •      Com ens afecta a les famílies?
 •      Quines mobilitzacions es preveuen?
 •      Què podem fer com a pares i mares?
AGENDA DE XERRADES SETMANA DEL 23 AL 27 DE SETEMBRE
Dilluns, 23 de setembre, 20 h.
Sala polivalent dels instituts Cap de Llevant i Pasqual Calbó (Maó).
Dimarts, 24 de setembre, 19 h.
Col·legi Mare de Déu del Carme (Maó)
Dimecres, 25 de setembre, 18:30 h.
Escola infantil Sant Climent (Sant Climent)
Dijous, 26 de setembre, 20:00 h.
Col·legi Maria Lluïsa Serra (Maó)
Divendres, 27 de setembre, 19:30h.
Institut Josep M. Quadrado (Ciutadella)

dilluns, 9 de setembre de 2013

Ultima publicacion en BOIB. Decreto relacionado con el TIL


El Govern aprova un decret llei que garanteix l’aplicació del TIL per al curs 2013-2014

Darrera actualització: 06/09/2013
El Consell de Govern, amb caràcter extraordinari, ha aprovat avui un nou decret llei per a garantir l’aplicació del Tractament Integrat de Llengües, com estava previst abans de la suspensió cautelar per part del Tribunal Superior de Justícia de Illes Balears (TSJIB) de l’annex del Decret de tractament integrat de llengües (TIL), de 19 d’abril, i de les Instruccions d’aplicació del TIL, de 9 de maig.La resolució del TSJIB de suspendre l’annex i les Instruccions es basa només en un error procedimental. De fet, quant al fons del Decret TIL, l’auto el comparteix i, a més, no detecta que alteri cap normativa, ni el procés de normalització lingüística.Així ho corrobora el mateix text de la resolució judicial: “Por ello no obsta a que podamos afirmar que, en el entorno jurídico, social, económico, cultural y político en el que nos encontramos, resulta notorio que conseguir un sistema educativo donde se permita que los alumnos o educandos obtengan más amplios, más diversos y más profundos  conocimientos lingüísticos constituye un objetivo que beneficia no solo a la sociedad en general, sino en mayor medida al futuro de nuestros niños y jóvenes, en particular, y de hecho esta finalidad subyace en las propias políticas de la Unión Europea, como se destaca por la Administración Balear, como también por todas las instituciones que han participado mediante sus informes y dictámenes, en el procedimiento de génesis del reglamento impugnado. (...) En el asunto que nos ocupa, esta Sala no aprecia, prime facie, que la regulación contenida en el Decreto recurrido infrinja de forma notoria los preceptos estatutarios y legales referentes al proceso de normalización lingüística. La introducción en el sistema educativo de una tercera lengua vehicular implica, lógicamente, un detrimento del número de horas y asignaturas impartidas en catalán, pero también en castellano, sin que se colija que la ordenación prevista en el reglamento impugnado atente a este objetivo de conseguir un uso normal y equiparado entre la lengua catalana y la castellana en el ámbito educativo.Tampoco aparece como evidente que el Decreto impugnado infrinja de forma manifiesta ni los derechos de los alumnos, ni los derechos laborales de los funcionarios de carrera ni de los interinos, sin que se hayan citado preceptos legales en los que se recojan estos postulados presuntamente conculcados”.
En aquesta línia i amb la intenció de que tot estigui a punt en els següents cursos, el Govern anul•larà l’annex i les Instruccions suspeses pel TSJIB i tornarà a redactar un nou article 20 perquè quedi clar l'equilibri de les tres llengües (les dues oficials de la Comunitat Autònoma i una estrangera).L’aprovació del nou decret llei s’ha fet necessària, ja que el procés d’adjudicació de destinacions provisionals ja s’ha dut a terme i ha afectat a quasi 7.800 aspirants a funcionaris interins i a 1.135 funcionaris de carrera, suposant l’adjudicació de places a 2.036 aspirants a funcionaris interins docents, així com a 960 funcionaris de carrera, incloses les places amb el perfil esmentat. Resultaria materialment impossible reconduir, i molt menys repetir, aquest procés per tal d’adequar-lo a una nova realitat marcada per la suspensió del calendari d’aplicació del Decret 15/2013, tot tenint en compte que la seva finalitat és que bona part de la plantilla docent tingui una destinació i s’incorpori a aquesta el primer dia de curso escolar.

 Decreto ley 5/2013, de 6 de septiembre, medidas urgentes en relación a la implantación del TIL

dissabte, 7 de setembre de 2013

Video del sistema educativo en Finlandia (subtitulado)

Para vuestro conocimiento, a continuación os dejamos un video en el cual se explica a grandes rasgos como funciona el sistema educativo finlandés.
 
Sistema educativo finlandés

Saludos,

divendres, 6 de setembre de 2013

Educachef

mailing sept.bmp
 Carol Gomila Olives
Delegada educachef Menorca
      Móvil   686081836
          Descripción: cid:image001.jpg@01CE5889.EA2525F0
     EDUCACHEF
Bilbao         94 436 04 52
Madrid       91 859 99 43
Barcelona  93 664 50 90



dissabte, 31 d’agost de 2013

Aprobado el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

 
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 17 de mayo la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
La aprobación de este Proyecto de Ley viene justificada por los datos objetivos que arrojan todos los estudios internacionales y que demuestran que la educación en España necesita de una remodelación urgente.
El proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa supone:
 • Un conjunto de medidas que mejora las condiciones para que todos los alumnos puedan adquirir y expresar sus talentos, y alcanzar su pleno desarrollo personal y profesional, como soporte de la igualdad de oportunidades.
 • Un abordaje de los principales problemas detectados en el sistema educativo español sobre resultados objetivos de las evaluaciones realizadas por organismos internacionales.
 • Una mirada hacia los sistemas educativos del entorno español, que sugiere la simplificación del currículo, el refuerzo de los conocimientos instrumentales, la flexibilización de las trayectorias, el desarrollo de sistemas de evaluación externa censales y consistentes en el tiempo, la promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, el incremento de la transparencia de los resultados y rendición de cuentas, y la cultura del esfuerzo.
 • Una modificación de la actual Ley Orgánica de Educación equilibrada, sostenible en el tiempo y consensuada a través de la participación de todos los sectores políticos, sociales y educativos.
 • Un conjunto de medidas para que España se sitúe en el ámbito educativo internacional en la posición que le corresponde, se mejore la formación y preparación de nuestros estudiantes y se pueda converger hacia los objetivos europeos en educación de la Estrategia Europa 2020. 
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130517-aprobacion-proyecto-de-ley.html

Ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo (2013-2014)



¿Qué tipo de ayudas recoge esta convocatoria y qué incluyen?

 • Ayudas Directas para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, incluido el afectado por TDAH:
  • Enseñanza: hasta 862,00 euros.
  • Transporte interurbano: hasta 617,00 euros.
  • Comedor escolar: hasta 574,00 euros.
  • Residencia escolar: hasta 1.795,00 euros.
  • Transporte para traslado de fin de semana de alumnos internos en centros de educación especial: hasta 442,00 euros.
  • Transporte urbano: hasta 308,00 euros.
  • Libros y material didáctico:
   • Para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Programas de Cualificación Profesional Inicial y Formación para la transición a la vida adulta: hasta 105,00 euros.
   • Resto de niveles de la enseñanza post-obligatoria: hasta 204,00 euros.
  • Reeducación pedagógica o del lenguaje: la que en cada caso se fije como necesaria y suficiente, en aplicación de las bases de la convocatoria, con un límite máximo de 913,00 euros para cada una de ellas.
 • Subsidios para el alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o trastornos graves de conducta, incluido el afectado por TDAH ( sólo para familias numerosas)
  • Transporte: hasta 308,00 (si es transporte urbano) o 617,00 euros (si es transporte interurbano).
  • Comedor escolar: hasta 574,00 euros.
 • Ayudas para programas específicos complementarios a la educación reglada para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas capacidades intelectuales.
  • Una cantidad máxima de 913,00 euros para la asistencia a programas específicos para este colectivo que no se presten de forman gratuita por la correspondiente administración educativa
 https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/beca-necesidad-especifica.html

divendres, 2 d’agost de 2013

Decret 15/2013, de 19 d'abril, pel qual es regula eltractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears

Vista la publicació del Decret 15/2013, de tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears i de les intruccions emeses per la conselleria d'educació en relació amb aquest decret, us adjuntam tot el que s'aprovat per al vostre coneixement.

 Decret 15/2013

 Instruccions 1

Instruccions 2

Repartimen horari al col·legi Pintor Torrent

Salutacions,

dijous, 25 de juliol de 2013

INVITACIÓ JORNADES FAMÍLIES I ESCOLA PER UN PACTE

A continuació us feim partícips de la invitació que hem rebut en relació a la plataforma Edu21.

"Benvolguts pares i mares,

Des de la plataforma MenorcaEdu21 i el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca us volem convidar a assistir a les Jornades "Famílies i mestres per un Pacte" que se celebraran els dies 27 i 28 d'agost al Centre de Convencions d'Es Mercadal.

Les Jornades constaran d'un primer dia adreçat a professionals de l'educació i un segon obert a tots els integrants de la Comunitat educativa de Menorca.

Durant aquest segon dia, 28 d'agost, sentirem una ponència sobre dinamització dels centres educatius a través de les APIMES i, a continuació, organitzarem grups de debat formats per pares i mares, professors i alumnes per tal de discutir junts sobre el futur que volem per l'educació a Menorca.

*Les Jornades són gratis per a pares i mares (podeu deixar buit l'apartat de pagament). Ens interessa, emperò, que us hi apunteu igualment,  per tal d'organitzar els grups de debat i que indiqueu si us quedareu al dinar que servirà de cloenda a les Jornades.

Us adjuntam l'enllaç amb el programa de les Jornades i el formulari perquè, si us ve de gust, us hi pugueu apuntar. 

Junts podem fer molt per l'educació a Menorca!"


http://www.mrpmenorca.cat/

dimarts, 16 de juliol de 2013

EDUCACHEF








EDUCACHEF ha desarrollado una novedosa actividad extraescolar que invita a los niños a explorar el mundo de la cocina, a aprender a cocinar, a probar platos saludables y sabrosos y a divertirse como siempre han querido en la cocina.
Esta actividad extraescolar se desarrolla mediante un Programa educativo de formación (en adelante el Programa Educachef) que se estructura en cuatro niveles diseñados para adaptarse a las edades y a los diferentes niveles educativos de los alumnos usuarios de la actividad extraescolar (infantil, primaria y secundaria), empleando guías pedagógicas elaboradas específicamente para los formadores de la actividad y utilizando fichas pedagógicas, didácticas y divertidas para de los alumnos.

Desde Educachef nos gustaría realizar una demostración informativa donde padres, madres y niños podréis ver cómo se desarrollan las clases y la metodología utilizada en el programa.
Ven con tus hijos (a partir de 6 años) y  verás cómo funciona la actividad.
Os esperamos el 17 de julio  a la   18:00 horas  en  Es Soleiet
(Plaza explanada 12, Es Castell)
Para reservar plaza contactar con Carol en cgomila@educachef.com o llamando al 686081836.
Más información en la página web     www.educachef.com
Un  saludo


Carol Gomila Olives
Delegada educachef Menorca
      Móvil   686081836
          Descripción: cid:image001.jpg@01CE5889.EA2525F0
     EDUCACHEF
Bilbao         94 436 04 52
Madrid       91 859 99 43
Barcelona  93 664 50 90cid:image001.png@01CE7908.D9583920

dissabte, 18 de maig de 2013

DIUMENGE 26 DE MAIG DINAR A TORRUELLA

 
-->
El proper diumenge 26 de maig farem una paella a les Cases de Torruella. Cadascú durà el “fondo” de paella i beguda i l’Apima hi posarà l’arròs i les postres.


-->
Tothom qui vulgui venir pot apuntar-se fins divendres 24 de maig  deixant el full emplenat a la bústia de l’APIMA, al bloc de l’Apima http://apimapt.blogspot.com.es/ , enviant un e-mail a apimapt@gmail.com, o enviant un SMS al 638475208.

Animau-vos a venir!

TAMBE TENIM UNA GRAN NOTICIA PER COMPARTIR AMB TOTS VOLTROS:
 http://musicapintortorrent.blogspot.com.es/2013/05/premi-del-parlament-per-marta-meler-de.html
 



dimecres, 15 de maig de 2013

VEUS SOLIDÀRIES

 INFORMACIÓ  SOBRE  UN  CONCERT  PARTICIPATIU.-

Informació sobre el concert participatiu de VEUS SOLIDÀRIES que el Fons Menorquí està organitzant en motiu de la commemoració del seu 20è aniversari els dies 1 i 2 de juny on el públic serà el veritable protagonista. La iniciativa, que es va començar a gestar a finals del 2012,  convida a totes les persones de l’illa a  formar una gran coral participativa per cantar a favor de la solidaritat.

Us adjuntem l'enllaç on hi trobareu tota la informació relacionada amb el concert (dates assajos, partitures, lletres...)

https://sites.google.com/site/concertdesensibilitzacio/

Per si voleu veure un tast dels assajos, ho podeu veure a: 

dilluns, 6 de maig de 2013

L'APIAM VOS RECOMANA...

Si encara no l'has vist no te la perdis !!!
Hi participen mares, pares i nens de la nostra escola

dijous, 25 d’abril de 2013

Fotos de la tancada de dia 25-04-2013. 
 
   

 Mares, pares, professorat i alumnat som la comunitat educativa i som els únics que podem frenar les ofensives contra l'educació tant del nostre govern autonòmic com de l’estatal.

No esperem que un altre ho faci per nosaltres!
Lluitant també eduquem!

dilluns, 25 de març de 2013

QUE BÉ ENS HO VAM PASSAR!!!



 I ENS VAM POSAR SES BOTES!!!

 


RECORDAR QUE HI HA JUNTA EXTRAORDINÀRIA AVUI DILLUNS A LES 21:00

divendres, 22 de febrer de 2013

Carnaval 2013

Dos Videos que mostren la feina dels pares i lo be que ens ho vam passar...Gracies a tots!!