diumenge, 22 de setembre de 2013

CHARLAS INFORMATIVAS SOBRE EL TIL L’APIMA de PINTOR TORRENT us fa arribar la següent informació, per si és del vostre interès,

QUÈ ESTÀ PASSANT AL SISTEMA EDUCATIU?

El curs escolar 2013-14 ha començat amb un conflicte obert entre la comunitat educativa i la conselleria d’educació. Mai el començament de curs havia estat tan envoltat de polèmica. La situació s’ha anat agreujat durant l’estiu, amb una sèrie de maniobres administratives, disciplinàries i legals que han indignat la comunitat educativa.
Les notícies s’han anat acumulant una darrera l’altra sense donar temps, en molts casos, de comprendre la successió dels fets que ens ha dut fins a la situació actual. La FAPMA organitza unes xerrades informatives als centres que hi estiguin interessats per explicar, entre d’altres coses:

  •      Què és el TIL?
  •      Com es preveu aplicar-lo?
  •      Per què han destituït els tres directors?
  •      Com ens afecta a les famílies?
  •      Quines mobilitzacions es preveuen?
  •      Què podem fer com a pares i mares?
AGENDA DE XERRADES SETMANA DEL 23 AL 27 DE SETEMBRE
Dilluns, 23 de setembre, 20 h.
Sala polivalent dels instituts Cap de Llevant i Pasqual Calbó (Maó).
Dimarts, 24 de setembre, 19 h.
Col·legi Mare de Déu del Carme (Maó)
Dimecres, 25 de setembre, 18:30 h.
Escola infantil Sant Climent (Sant Climent)
Dijous, 26 de setembre, 20:00 h.
Col·legi Maria Lluïsa Serra (Maó)
Divendres, 27 de setembre, 19:30h.
Institut Josep M. Quadrado (Ciutadella)

dilluns, 9 de setembre de 2013

Ultima publicacion en BOIB. Decreto relacionado con el TIL


El Govern aprova un decret llei que garanteix l’aplicació del TIL per al curs 2013-2014

Darrera actualització: 06/09/2013
El Consell de Govern, amb caràcter extraordinari, ha aprovat avui un nou decret llei per a garantir l’aplicació del Tractament Integrat de Llengües, com estava previst abans de la suspensió cautelar per part del Tribunal Superior de Justícia de Illes Balears (TSJIB) de l’annex del Decret de tractament integrat de llengües (TIL), de 19 d’abril, i de les Instruccions d’aplicació del TIL, de 9 de maig.La resolució del TSJIB de suspendre l’annex i les Instruccions es basa només en un error procedimental. De fet, quant al fons del Decret TIL, l’auto el comparteix i, a més, no detecta que alteri cap normativa, ni el procés de normalització lingüística.Així ho corrobora el mateix text de la resolució judicial: “Por ello no obsta a que podamos afirmar que, en el entorno jurídico, social, económico, cultural y político en el que nos encontramos, resulta notorio que conseguir un sistema educativo donde se permita que los alumnos o educandos obtengan más amplios, más diversos y más profundos  conocimientos lingüísticos constituye un objetivo que beneficia no solo a la sociedad en general, sino en mayor medida al futuro de nuestros niños y jóvenes, en particular, y de hecho esta finalidad subyace en las propias políticas de la Unión Europea, como se destaca por la Administración Balear, como también por todas las instituciones que han participado mediante sus informes y dictámenes, en el procedimiento de génesis del reglamento impugnado. (...) En el asunto que nos ocupa, esta Sala no aprecia, prime facie, que la regulación contenida en el Decreto recurrido infrinja de forma notoria los preceptos estatutarios y legales referentes al proceso de normalización lingüística. La introducción en el sistema educativo de una tercera lengua vehicular implica, lógicamente, un detrimento del número de horas y asignaturas impartidas en catalán, pero también en castellano, sin que se colija que la ordenación prevista en el reglamento impugnado atente a este objetivo de conseguir un uso normal y equiparado entre la lengua catalana y la castellana en el ámbito educativo.Tampoco aparece como evidente que el Decreto impugnado infrinja de forma manifiesta ni los derechos de los alumnos, ni los derechos laborales de los funcionarios de carrera ni de los interinos, sin que se hayan citado preceptos legales en los que se recojan estos postulados presuntamente conculcados”.
En aquesta línia i amb la intenció de que tot estigui a punt en els següents cursos, el Govern anul•larà l’annex i les Instruccions suspeses pel TSJIB i tornarà a redactar un nou article 20 perquè quedi clar l'equilibri de les tres llengües (les dues oficials de la Comunitat Autònoma i una estrangera).L’aprovació del nou decret llei s’ha fet necessària, ja que el procés d’adjudicació de destinacions provisionals ja s’ha dut a terme i ha afectat a quasi 7.800 aspirants a funcionaris interins i a 1.135 funcionaris de carrera, suposant l’adjudicació de places a 2.036 aspirants a funcionaris interins docents, així com a 960 funcionaris de carrera, incloses les places amb el perfil esmentat. Resultaria materialment impossible reconduir, i molt menys repetir, aquest procés per tal d’adequar-lo a una nova realitat marcada per la suspensió del calendari d’aplicació del Decret 15/2013, tot tenint en compte que la seva finalitat és que bona part de la plantilla docent tingui una destinació i s’incorpori a aquesta el primer dia de curso escolar.

 Decreto ley 5/2013, de 6 de septiembre, medidas urgentes en relación a la implantación del TIL

dissabte, 7 de setembre de 2013

Video del sistema educativo en Finlandia (subtitulado)

Para vuestro conocimiento, a continuación os dejamos un video en el cual se explica a grandes rasgos como funciona el sistema educativo finlandés.
 
Sistema educativo finlandés

Saludos,

divendres, 6 de setembre de 2013

Educachef

mailing sept.bmp
 Carol Gomila Olives
Delegada educachef Menorca
      Móvil   686081836
          Descripción: cid:image001.jpg@01CE5889.EA2525F0
     EDUCACHEF
Bilbao         94 436 04 52
Madrid       91 859 99 43
Barcelona  93 664 50 90