divendres, 13 de setembre de 2013

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de setembre de 2013 per la qual s’estableixen els serveis mínims a l’àmbit del personal docent públic no universitari, amb motiu de la vaga indefinida convocada a partir de dia 16 de setembre de 2013.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=836940&lang=ca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada