divendres, 13 de setembre de 2013

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de setembre de 2013, per la qual s’estableixen els serveis mínims a l’àmbit del personal docent de l’ensenyament privat sostingut amb fons públics, amb motiu de la vaga convocada pels dies 16, 17, 18, 19 i 20 de setembre de 2013.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=836935&lang=ca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada